O nás

Tieto stránky sú prevádzkované firmou Rendl Lighting a.s.

Sme registrovaný u Mestského súdu v Prahe pod číslom 28200896 a registrovanou adresou:

Rendl Lighting a.s.
Masarykovo Nábř. 10
120 00 Praha

Toto je tiež naša hlavná obchodná adresa.

Môžete nás kontaktovať týmto spôsobmi:


Telefón: +421 220 512 511
E-mail adresa: info@rendl.com