Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky

Tieto podmienky sa vzťahujú na celkový predaj Rendl Lighting a.s. a vylúči použitie akýchkoľvek odchyľujúcich sa obecných alebo špecifických podmienok kupujúceho. Žiadna výnimka alebo úprava týchto predajných podmienok nesmie byť záväzná pre spoločnosť RENDL Lighting a.s., pokiaľ nie je písomne schválená oprávneným zástupcom spoločnosti RENDL Lighting a.s.

Ceny a platby
Každý výrobok má uvedenú cenu vrátane dane. V nákupnom košíku nájdete celkovú cenu vrátane všetkých poplatkov, daní, dopravy a spôsobu platby.

Dobierka
prevod na účet
VISA, MasterCard, DinersClub

Doručenie
Dodacia lehota je uvedená v nákupnom košíku vedľa možnosti spôsobu doručenia. Pokiaľ produkt / služba má iný dodací čas, než je uvedené v nákupnom košíku, dodacia doba bude uvedená pre jednotlivé položky.

UPS
GLS
Zásilkovna

V prípade, že spoločnosť RENDL Lighting a.s. má dôvod spochybniť platobnú schopnosť kupujúceho alebo schopnosť zaplatiť objednané produkty, spoločnosť RENDL Lighting a.s. nemá povinnosť produkty doručiť a je oprávnená zastaviť produkty v rámci prepravy, pokiaľ kupujúci neposkytne zálohu na dodanie alebo iné nároky z obchodného vzťahu alebo poskytnutie istiny, ktorú môže RENDL Lighting a.s. rozumne prijať.

Produkt vám bude zaslaný prostredníctvom spoločnosti UPS, ktorá prevádza tri pokusy o doručenie. O každom neúspešnom pokuse Vás spoločnosť UPS informuje prostredníctvom oznámení. Pokiaľ nie je ani tretí pokus úspešný, produkt bude vrátený späť.

Je dôležité skontrolovať balík dôkladne pred prevzatím. Pokiaľ je to možné zdvihnite balíček, aby ste zistili, či nie je viditeľné poškodenie. Pri dodávaní sklenených produktov je obzvlášť dôležité skontrolovať jeho obsah a to ľahkým pohybom, aby sme zistili, že v balíku nie je rozbité sklo. Pokiaľ máte podozrenie, že je balík poškodený, je vašou povinnosťou o tom informovať UPS pred prevzatím balíku.

Nepoškodené zásielky
U zásielok, ktoré neprevezmete z iného dôvodu než je poškodenie, budete zodpovední za všetky poplatky spojené s vrátením.

Vrátenie produktu / služieb
Vrátenie produktu je potrebné zrealizovať na vlastné náklady, pokiaľ nie je produkt chybný alebo poškodený pri dodaní. Vrátenie produktu sa zasiela ako list alebo poštová zásielka, nie na dobierku. V prípade výmeny spoločnosť RENDL Lighting a.s. zaplatí za dodanie náhradného produktu. Pokiaľ chcete využiť možnosti vrátenia produktu, môžete vrátiť produkt osobne alebo poštou. Je veľmi dôležité, aby ste používali prepravnú spoločnosť, ktorá prevádzkuje priame dodávky do spoločnosti.

Reklamačný poriadok
Lehota na vrátenie poduktu je 14 dní (platne pre koncoýché zákazníkov, fyzické osoby). Platbu obdržíte najneskôr do 30 dní od vrátenia produktu. Je vašou povinnosťou zaplatiť za poštovné vráteného produktu. Spoločnosť RENDL Lighting a.s. zaplatí za zaslanie náhradného produktu. V správe musíte presne uviesť dôvod vrátenia produktu. Doba na vrátenie produktu sa počíta od prevzatia produktu. Pokiaľ ste si zakúpili produkt, ktorý bol upravený podľa vašich požiadaviek, lehota na vrátenie sa počíta od dátumu, kedy Vás RENDL Lighting a.s. informoval o produkte.

Nesplňujete podmienky vrátenia, pokiaľ:
Obal produktu bol poškodený / otvorený.
Pri vrátení produktu / služby:
- Ste povinný vrátiť produkt nepoškodený a v stave v akom ste ho obdŕžali.
- Nesmiete produkt používať, avšak máte právo preveriť stav, v ktorom Vám bol produkt dodaný. Pokiaľ je škoda spôsobená pri preverovaní produktu, nesplňuje podmienky pre vrátenie.

Záruka a služby
Záručná doba na všetky produkty je 1 rok.

 
Zásady ochrany osobných údajov
Pri objednávaní produktov budete požiadaný o vyplnenie vašich osobných údajov. Po zakúpení súhlasíte s tým, že tieto informácie budú uchované v súlade so zásadami ochrany súkromia spoločnosti RENDL Lighting a.s., aby bolo možné splniť našu dohodu s Vami ako zákazníkom. Máte právo byť informovaný, že spoločnosť RENDL Lighting a.s. registrovala Vaše osobné údaje. Pokiaľ sú informácie chybné, neúplné alebo irelevantné, môžete požiadať o opravu alebo odstránenie Vašich osobných údajov. Pokiaľ tomu tak je, kontaktujte nás prosím e-mailom b2b@rendl.sk.


Vyššia moc (Force Majore)
Spoločnosť RENDL Lighting a.s. nie je zodpovedná za udalosti, ktoré nemôže ovplyvniť. Udalosťami sa myslia tie, ktoré sú spôsobné okolnosťami mimo našu kontrolu, ktoré priamo alebo nepriamo zabraňujú alebo činia výrobu, dodávku a náklad nehospodárnou až do odstránenia tejto prekážky. Za takéto okolnosti sa považujú komplikácie pri získavaní materiálu, ako aj ďalšie komplikácie a poruchy mimo iného, vrátane vojny, nepokojov, pracovných konfliktov, požiaru, povodní, búrky, nehody, nedostatku paliva alebo energie, nedostatku dopravy, prekážok alebo prerušenia prepravy na mori a poruchy alebo porušenia akéhokoľvek druhu, pokiaľ ide o naše zariadenie alebo zariadenia, ktoré sú považované za dôležité pri plnení záväzkov našich dohôd.