Ocharana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov
Ďakujeme, že ste navštívili náš internetový obchod. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie nájdete rozsiahle informácie o tom, ako nakladáme s vašimi údajmi.

1. Prístup k dátam a hosťovanie
Môžete navštíviť naše webové stránky, bez toho aby ste odhalili akékoľvek osobné údaje. Pri každej návšteve webu webový server automaticky ukladá len tzv. Súbor denníka servera, ktorý obsahuje napr. Názov požadovaného súboru, vaša IP adresa, dátum a čas požiadavke, objem prenesených dát a žiadajúci poskytovateľ (prístupové dáta) a požiadavka zdokumentuje.

Takéto prístupové dáta sú analyzované výhradne za účelom zaistenia hladkého fungovania webu a zlepšenie našej ponuky. To slúži podľa Čl. 6 (1) 1 lit. f) GDPR ochrana našich oprávnených záujmov pri riadnej prezentáciu našej ponuky, ktorá prevažuje v procese vyrovnávania záujmov. Všetky prístupové údaje budú zmazané najneskôr do siedmich dní po skončení vašej návštevy na našom webe.

2. Zber dát a ich použitie na spracovanie zmluvy a pre otvorenie zákazníckeho účtu
Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď zadáte objednávku alebo keď kontaktujete (napr. Prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Povinné polia sú označené ako také, pretože tieto údaje absolútne potrebujeme na spracovanie zmluvy alebo na spracovanie vašej žiadosti o kontakt a inak by ste nemohli odoslať objednávku alebo žiadosť o kontakt. V každej vstupnej forme je zrejmé, aké dáta sú zhromažďované. Údaje, ktoré nám poskytnete, používame na plnenie zmluvy a spracovanie vašich dotazov v súlade s Čl. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. Ak ste udelili súhlas podľa čl. 6 (1) 1 lit. a) GDPR rozhodnutím o otvorenie zákazníckeho účtu použijeme vaše údaje na otvorenie zákazníckeho účtu. Po uzavretí zmluvy alebo zmazanie vášho zákazníckeho účtu bude akékoľvek ďalšie spracovanie vašich údajov obmedzené a vaše dáta budú vymazané po uplynutí doby uchovávania platnej podľa príslušných predpisov, pokiaľ výslovne nesúhlasíte s ďalším použitím vašich údajov alebo si vyhradzujeme právo ďalej používať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom povoleným zákonom, o ktorom vás v tomto oznámení informujeme. Váš zákaznícky účet je možné kedykoľvek odstrániť. Za týmto účelom môžete buď odoslať správu nižšie uvedené možnosti kontaktu, alebo použiť príslušnú funkciu dostupnú v zákazníckom účte.

3. Prenos dát
Vaše údaje oznamujeme prepravnej spoločnosti v rozsahu potrebnom na dodanie objednaného tovaru podľa čl. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. V závislosti od poskytovateľa platobných služieb, ktorý ste vybrali počas procesu objednávania, zverejňujeme platobné údaje zozbierané na účely spracovania príkazov banke poverené spracovaním platby, prípadne poskytovateľmi platobných služieb povereným nami alebo vybranú platobnú službu. Niektoré z týchto údajov zhromažďujú samotní vybraní poskytovatelia platobných služieb, ak si u nich otvoríte účet. V takom prípade sa počas procesu objednania musíte zaregistrovať u svojho poskytovateľa platobných služieb pomocou vašich prístupových údajov. V tomto ohľade sa uplatňuje oznámenie o ochrane súkromia príslušného poskytovateľa platobných služieb.

4. E-mailový spravodaj a poštové reklama
E-mailovú reklamu, ak sa prihlásite na odber noviniek
Ak sa prihlásite k odberu nášho informačného bulletinu, budeme vám pravidelne zasielať náš e-mailový informačný bulletin na základe vášho súhlasu podľa Čl. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, za použitia údajov, ktoré požadujete alebo zverejníte samostatne za týmto účelom. Odber spravodajské služby môžete kedykoľvek zrušiť. Za týmto účelom môžete buď odoslať správu na nižšie uvedenú možnosť kontaktu, alebo použiť odkaz na odhlásenie v informačnom bulletine. Po odhlásení odstránime vašu e-mailovú adresu, ak výslovne nesúhlasíte s ďalším používaním vašich údajov, alebo si vyhradzujeme právo ďalej používať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom povoleným zákonom, o čom vás v tomto oznámení informujeme.

Poštové reklama a vaše právo odhlásiť sa
Ak ste sa nezvolili alebo nie ste spotrebiteľom, ktorý má zvyčajné bydlisko v Španielsku, vyhradzujeme si právo použiť vaše krstné meno a priezvisko a vašu poštovú adresu pre naše reklamné účely, napr. Za zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou. To slúži k ochrane našich oprávnených záujmov pri propagácii a propagáciu našich produktov zákazníkom podľa čl. 6 (1) 1 lit. f) GDPR, ktoré prevládajú v procese vyrovnávania záujmov.

5. Integrácia Trust Shops Trustbadge
Na tento web sme integrovali Trusted Shops Trustbadge, aby sme mohli zobraziť Trustmark Trusted Shops Trustmark a ponúknuť produkty Trusted Shops zákazníkom po zadaní objednávky.

To slúži k ochrane našich oprávnených záujmov pri optimálnom marketingu našej ponuky podľa čl. 6 (1) 1 lit. f) GDPR, ktoré prevládajú v procese vyrovnávania záujmov. Trustbadge a inzerované služby odznaku dôvery sú ponúkané spoločnosťou Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko.

Pri každom použití Trustbadge webový server automaticky ukladá tzv. Sou